Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Βαρθολομαίου του παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη!

Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί Σεβασμιώτατον ἡμῶν Αυθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον. Κύριε, φύλαττε Αὐτόν εἰς πολλά ἔτη. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: