Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη

Εν γνόφω περιπατώ και εν σκότει πολλώ


osios_efraim_suros_863
Όρεξον μοι χείρα βοηθείας εν εδάφει κυλινδουμένω, Κύριε, θέλων γαραναστήναι ου δύναμαι, διότι το φορτίον της αμαρτίας κατεβάρησε με, και η πονηρά συνήθεια κατέχει με. Βλέπω, και ως εν γνόφω περιπατώ και εν σκότει πολλώ. Τείνω μου την χείρα, και ώσπερπαράλυτος είμι. Εύθυμος είμι, και αηδίζομαι. Εύχομαι καταλλαγήναι, και νηστεύων συνέχομαι.

Άπλωσε, Κύριε, χέρι βοήθειας σ’ εμένα που κυλιέμαι στο έδαφος· γιατί, αν και θέλω να σηκωθώ, δεν μπορώ, διότι το βάρος της αμαρτίας με καταπλάκωσε, και η κακή συνήθεια με εξουσιάζει.
Βλέπω, αλλά περπατώ σαν μέσα σε «γνόφο» και σε πολύ σκοτάδι. Απλώνω το χέρι μου, αλλά είμαι σαν παράλυτος. Είμαι χαρούμενος, αλλά αισθάνομαι αηδία. Προσεύχομαι να απαλλαγώ, αλλά όταν νηστεύω, στενοχωρούμαι.Έχω καλή διάθεση, αλλά εμποδίζομαι από κάποια πίεση. Για τη δοξολογία είμαι φιλόπονος, αλλά δεν εισπράττω την ευαρέστηση του Θεού.
ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
http://www.egolpion.com/pen8os_esperinou.el.aspx 
http://agathan.wordpress.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: