Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Πολιτισμός, Επιστήμες, Θρησκεία

Όλοι μπορούν να σας προδώσουν, Ο Χριστός όμως....ποτέ!


ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ!
Τα πάντα προέρχονται από τον Θεό και τα πάντα παραχωρούνται από τον Θεό.
Αυτός θα πρέπει να είναι ο κεντρικός άξονας στο μυαλό, στην καρδιά και στην διάνοια κάθε Χριστιανού, γύρω από τον οποίον θα κινούνται τα πάντα.

Ο Κύριος μας ντύνει, ο Κύριος μας συντηρεί, ο Κύριος μας δίδει σοφία, είμαστε τα πάντα μαζί με αυτόν, χωρίς αυτόν απλά κενά σκεύη.
Ας μην προσκυνούμε λοιπόν τα μάταια και προσωρινά κοσμοείδωλα, τους ψεύτικους ηγέτες και τα κοσμοσύμβολα, που μας υπόσχονται πρόσκαιρες συγκινήσεις και ψεύτικη ευτυχία, αλλά ως γνήσιοι Ισραηλίτες* ας πορευτούμε κατά Χριστόν προς την Ουράνια Βασιλεία που μας αναμένει.
«Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία», αδελφοί μου.

*Ισραηλίτης σημαίνει περάτης-περαστικός (από αυτόν τον κόσμο)

Ιωάννης Λέων – ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: