Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23-1-2011 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Α΄ Τιμ. α΄ 15 – 17)
Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι
Χριστὸς ᾽Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι
ἐγώ·