Μετά από μία δοκιμαστική περίοδο, θεωρήθηκε άκρως επιτυχημένο το πείραμα με τους αυτοκινητόδρομους που φωσφορίζουν – έτσι η Ολλανδία, αποφάσισε να διευρύνει την χρήση τους και σε άλλες περιοχές. Πιθανά τον «έξυπνο αυτοκινητόδρομο» να τον υιοθετήσουν και άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Ο «έξυπνος αυτοκινητόδρομος» δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή Daan Roosegaarde και την Heijmans Infrastructure και αυξάνει την ορατότητα το βράδυ, με την χρήση λωρίδων σήμανσης που φωσφορίζουν.