Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΣ ΟΣΒΑΛΤ


Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΠΗΓΗ: enromiosini.gr

Ἀπὸ τὴν ἀδελφὴ Ματθαία Ὄσβαλτ

Ἡ ἱστορία διηγεῖται, πὼς μία ρωμαιοκαθολικὴ Μοναχὴ ἀνακάλυψε τὴν πληρότητα τῆς  ἀληθείας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Νοέμβριος 2008 
Παιδικὴ ἡλικία καὶ ἐφηβεία     

       Γεννήθηκα τὸ 1961 ἀπὸ προτεστάντες γονεῖς σὲ μία πόλη τῆς νότιας Γερμανίας. Ζούσαμε σὲ ἕνα προάστιο, τὸ ὁποῖο ἦταν παλαιότερα ἕνα αὐτόνομο χωριὸ καὶ ἀργότερα ἐνσωματώθηκε σὲ δῆμο. Ἐκεῖ ὑπῆρχε μόνο μία ρωμαιοκαθολικὴ οἰκογένεια, ἐνῷ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι ἦταν προτεστάντες.