Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος με΄ εις το Πάσχα.


Άγ. Γρηγόριος ο ΘεολόγοςΛόγος με΄ εις το Πάσχα (απόσπασμα)


[
[...] 24. Αν είσαι Σίμων Κυρηναϊος, σήκωσε το σταυρό και ακολούθησέ Τον. Αν σταυρωθείς μαζί Του ως ληστής, γνώρισε το Θεό σαν ευγνώμων δούλος. Αν κι ' Εκείνος λογιάσθηκε με τους ανόμους για χάρη σου και την αμαρτία σου, γίνε συ έννομος για χάρη Εκείνου. Προσκύνησε αυτόν που κρεμάσθηκε στο σταυρό για σένα, έστω κι αν κρέμεσαι κι εσύ. Κέρδισε κάτι κι απ' την κακία. Αγόρασε τη σωτηρία με το θάνατο.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ!


Με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα, μέσα σε ζητωκραυγές πλήθους πιστών ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ' έφερε, όπως κάθε χρόνο, το αναστάσιμο φως σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, μέσα από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων.

Καλή Ανάσταση!

Ευχόμαστε σε όλους τους ενορίτες και τις ενορίτισσες 
αλλά και σε όλο τον κόσμο,
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ. ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων Ἰδιομέλων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγ. Τετάρτης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγομεν Τρισάγιον. Παναγία Τριάς..., Πάτερ ἡμῶν..., Ὅτι σοῦ ἐστιν..., Κύριε ἐλέησον, ιβ'. Δεῦτε προσκυνήσωμεν..., ἐκ γ', καὶ τόν Ν' ψαλμόν.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Περὶ ὥραν δεκάτην τῆς ἡμέρας σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ ἱερέως, ἀρχομένου τοῦ Λυχνικοῦ, λέγομεν τὸν Προοιμιακὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην Συναπτήν, τό, Κύριε ἐκέκραξα. ἐν ᾧ ἱστῶμεν Στίχους ς', καὶ ψάλλομεν τὰ ἐφεξῆς Στιχηρὰ Ἰδιόμελα πέντε. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤῌ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ


Περὶ ὥραν η' σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Λυχνικοῦ. καὶ μετὰ τὸν Προοιμιακόν, Συναπτὴ μεγάλη. εἶτα τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν δὲ Στίχους ι' καὶ ψάλλομεν τὰ εἰς τοὺς Αἴνους, ὡς ἐφεξῆς, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΕΤΑΡΤῌ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, καὶ τὴν συνήθη Στιχολογίαν, τά, Πρὸς Κύριον. εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχ. ι' καὶ ψάλλομεν τὰ δέκα Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΡΙΤῌ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ


Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τά, Πρὸς Κύριον, εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι' καὶ ψάλλομεν τὰ εἰς τοὺς Αἴνους, ὡς ἐφεξῆς, Ἰδιόμελα. 
Ἦχος α'
Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος;

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, ἡ συνήθης Στιχολογία τῶν, Πρὸς Κύριον. Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι', καὶ ψάλλομεν τὰ ἐν τῷ Ὄρθρῳ εἰς τοὺς Αἴνους, ὡς ἐφεξῆς, Ἰδιόμελα. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΟ ΛΥΧΝΙΚΟΝ

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς', καὶ ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ


Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ παρόντα Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος πλ. δ'
Τριήμερος ἀνέστης ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Νηπίων ἐξ ἀκάκων Χριστέ, τῷ πώλῳ καθεζόμενος, κατεδέξω, ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐρχόμενος πρὸς Πάθος, ὁ τρισαγίῳ Ὕμνῳ, ὑπὸ Ἀγγέλων ἀνυμνούμενος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ


ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
 
Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΐΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Στιχηρὸν Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ'
Τὴν ψυχωφελῆ, πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, καὶ τὴν ἁγίαν ἑβδομάδα τοῦ Πάθους σου, αἰτοῦμεν κατιδεῖν Φιλάνθρωπε, τοῦ δοξάσαι ἐν αὐτῇ τὰ μεγαλεῖά σου, καὶ τήν ἄφατον δι΄ ημᾶς οἰκονομίαν σου, ὁμοφρόνως μελῳδοῦντες, Κύριε δόξα σοι. (Δίς)

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

5.000 επισκέψεις.

Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την αγάπη σας και τις 5.000 επισκέψεις στο ιστολόγιο της ενορίας μας από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι σήμερα.

«ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΩ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΜΕ …ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ»


Επίκαιρο, καθώς με νέο νόμο όλοι οι Έλληνες γινόμαστε υποχρεωτικά δότες οργάνων, όχι μόνο σε δημόσια νοσοκομεία αλλά και σε ιδιωτικές κλινικές. Για το βιοηθικό δίλημμα λοιπόν των μεταμοσχεύσεων αξίζει να διαβάσουμε και το παρακάτω άρθρο ως συνεισφορά στη συζήτηση που γίνεται.

Nοσηλευόταν σε κώμα, στην εντατική μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας και μερίδα γιατρών διέγνωσε… εγκεφαλικό θάνατο, πιέζοντας τους συγγενείς της να δωρίσουν τα όργανά της. Tελικά ανένηψε!

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Εννιά απαντήσεις από το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου στη σύγχρονη κρίση.


Εννιά απαντήσεις
από το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου
στη σύγχρονη κρίση.Στο παρακάτω δοκίμιο θα προσπαθήσουμε να εκμαιεύσουμε απαντήσεις μέσα από τα λόγια του μυστηρίου του Ευχελαίου και, ιδιαίτερα, από τα αγιογραφικά του  αναγνώσματα σχετικά με τη σύγχρονη κρίση. Την κρίση αυτή που ο κόσμος την ονομάζει οικονομική, όλοι όμως γνωρίζουμε, ότι πρόκειται για κρίση πνευματική, κρίση ηθική και αξιακή. Και ενώ η κρίση ως δικαιοσύνη του Θεού είναι ιδίωμα δικό Του

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία, Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου ντε Μπαγιεστέρ. Μέρος δεύτερο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο.
«Συ ει Πέτρος...»

Οι πιο αντικειμενικοί από τους δικούς μου ανθρώπους με συμβούλεψαν να μελετήσω τις βιβλικές βάσεις της παποσύνης, δηλαδή τα ευαγγελικά χωρία που επικαλείται ο παπισμός προς απόδειξη και δικαίωση του ονομαζομένου «Πρωτείου του Πέτρου»

Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία, Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου ντε Μπαγιεστέρ. Μέρος πρώτο.


Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία
Τού Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου ντε Μπαγιεστέρ

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

HEAVY METAL ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑHEAVY METAL: ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ
(ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ)

      Οι νέοι που βρέθηκαν στο χώρο του Σατανισμού έφθασαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, χωρίς να το καταλάβουν. Καθημερινά άλλωστε υφίστανται, όπως ολόκληρη η κοινωνία, έναν ανελέητο βομβαρδισμό δαιμονικής εισβολής που μέρα με τη μέρα χαλαρώνει τη συνείδηση και εξοικειώνει τον άνθρωπο με την αποκρουστική εικόνα του διαβόλου.
Τα εξώφυλλα των album της heavy metal μουσικής (και στα παρακλάδια της power-speed-epic-gothic-thrash death-black... metal) ιδίως στη δεκαετία του '70 άρχισαν να φλερτάρουν όλο και πιο προκλητικά με ότι πιο διεστραμμένο, ότι πιο τρομακτικό, ότι πιο αντι­κοινωνικό, ότι πιο βλάσφημο και υπερβολικό για να δείξουν ότι είναι «ελεύθεροι» από κάθε ηθική αξία που τους «δεσμεύει» δήθεν την ελευθερία. Είχαν ήδη προσεγγίσει επικίνδυνα και άρχισαν να εφαρμόζουν στην πράξη το «Ευαγγέλιο του όφεως», την οδό της αυτοδικαιώσεως και αυτοθεώσεως, τον Νόμο του Νεοσατανισμού του Al. Crowley «κάνε ό,τι θέλεις, αυτός είναι ο Νόμος» (δηλ. η απολυτοποίηση και η θεοποίηση της αυτονομημένης από το Θεό θελήσεως του ανθρώπου).
Η heavy metal μουσική, ενώ στις προηγούμε­νες δεκαετίες άρχιζε να αποκτάει οπαδούς σε παιδιά που πήγαιναν στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου και ιδίως στο Λύκειο, σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο παιδιά δημοτικού  χωρίς να καταλαβαίνουν καλά καλά τι κάνουν  να αισθάνονται περήφανα που διαφημίζουν (ως άλλα μοντέλα) τις φρικτές μπλούζες των συγκροτημάτων όταν τις φορούν.
Αν κανείς αναζητήσει τους σημερινούς «ήρω­ες» των εφηβικών δωματίων, θα βρεθεί έκθαμβος μπροστά σε δαιμονιώδεις μορφές και σε μαυρο­ντυμένους ως επί το πλείστον «ήρωες» των συγκροτημάτων (οι πιο διάσημοι από αυτούς στον κόσμο και στην Ελλάδα ιδίως είναι οι IRON MAIDEN με το αποκρουστικό σαπισμένο σώμα-μασκότ, τον Eddie, οι Megadeth (με ανάλογη τρομακτική μασκότ σκελετό), οι Running Wild (με νεκροκεφαλή μασκότ, αποκαλούμενοι πειρα­τές του Metal), οι Motorhead (με σύμβολό τους μια σιδερένια αποτρόπαιη άγρια λυσσασμένη ανθρωπο-σκυλοκεφαλή), οι Slayer