Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Είναι πονηρός ο διάβολος, 
το ομολογώ και εγώ Είναι πονηρός ο διάβολος, το ομολογώ και εγώ
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Ψεύτης είναι ο διάβολος και κανένα αληθινό δεν λέγει. Υπόσχεται πολλά, όχι για να δώσει, αλλά για να πάρει. Και παίρνει προσωπείο κηδεμονίας.

Είναι πονηρός ο διάβολος, το ομολογώ και εγώ, αλλά στον εαυτό του πονηρός, όχι σε εμάς, εάν προσέχουμε.

Ψυχή που δεν είναι καλά προστατευμένη με προσευχές, με ευκολία ο διάβολος την βάζει στον έλεγχό του και με ευχέρεια τη γεμίζει από κάθε αμαρτία.

Ο διάβολος δεν πηγαίνει όπου πόρνος, ή βέβηλος, ή άρπαγας, ή πλεονέκτης, αλλά όπου διάγουν βίον ήσυχο και ενάρετο.

Κακούργο είναι το θηρίο ο διάβολος και όλα πραγματεύεται και κινεί εναντίον της σωτηρίας μας.»

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Επιμέλεια: Σοφία Δ. ΝτρέκουΑέναη επανάσταση
Πηγή: sophia-siglitiki.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: