Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

H Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα

Πρός τό 
Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«Ἀνέτειλας, Χριστέ, ἐκ Παρθένου, νοητέ Ἥλιε τῆς δικαιοσύνης».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Μέσα στήν ἀναστάτωση καί τόν πανικό πού σκορποῦν στήν ἀνθρωπότητα οἱ νέες μορφές τρομοκρατίας καί φανατισμοῦ, μέσα στήν ἀνασφάλεια τῆς βίας τῆς ἀδικίας καί τῆς σκληρότητας πού βιώνουμε γεννιέται ἡ ἐλπίδα. Γεννιέται ὁ Χριστός, ὁ νοητός Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, πού ἀνατέλλει στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος γιά νά διαλύσει τό ἔρεβος καί τά σκότη καί νά κατευθύνει τήν πορεία τοῦ κόσμου.
Ἡ ἐλπίδα δέν ἔρχεται ἀπό πολιτικά κατορθώματα, οὔτε ἀπό οἰκονομικά προγράμματα, ἀλλά ἀπό μία ταπεινή Φάτνη. Ἡ ὅλη εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων φωτίζεται μέ τήν ἐπιλογή καί ἀποδοχή τῆς ἀδυναμίας ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Τό βράδυ τῶν Χριστουγέννων γίνεται ἄνθρωπος ὁ ἴδιος ὁ Θεός, εἶναι ἡ Ἀγάπη πού παίρνει σάρκα καί ὀστᾶ. Ὁ “ἀχώρητος παντί” χωράει στό σῶμα ἑνός βρέφους, γιά νά ἀναστήσει μέσα του τήν ἀγάπη του γιά ὅλο τόν ἄνθρωπο καί ὅλο τόν κόσμο. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει ὅρια. Ὅλοι χωροῦμε στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Δέν μᾶς χωρίζουν διαφορές, δέν μᾶς διαιροῦν τά φθαρτά καί ἐφήμερά τοῦ κόσμου τούτου, δέν ὑπάρχει γιά μᾶς ξένος καί ἀντίπαλος, δέν μᾶς πτοοῦν οἱ ἀντιξοότητες.
Τό φῶς τῆς ἀλήθειας καί τῆς ζωῆς διαπερνᾶ τό σκοτάδι καί τήν ἀπελπισία τοῦ κόσμου μας. Ἀπό τήν ταπεινή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἀκοῦμε σήμερα μήνυμα ἐλπίδος καί χάριτος, τό ὁποῖο κατασιγάζει μέσα μας κάθε ἀγωνία καί φόβο καί κατευθύνει τίς καρδιές σέ Ἐκεῖνον πού ἔχει ἔλθει νά φέρει εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Ἔχουμε ἐλπίδα καί μέλλον, γιατί εἰσῆλθε καί ἐργάζεται μέσα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ὁ Ἐμμανουήλ, πού τό ὄνομά Του σημαίνει ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Ἡ παρουσία Του δέν ἐπιτρέπει στήν οἰκουμένη νά παραδοθεῖ σέ μονόδρομους ἀπελπισίας ἀπό τήν κατάρρευση συστημάτων καί ἰδεολογιῶν καί νά παραιτηθεῖ ἀπό ἕνα νέο ξεκίνημα. Ὅσο καί ἄν σήμερα φαίνεται ὅτι δεσπόζουν τά σκοτεινά σχέδια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης θά ἀποκαλύπτει τελικά καί θά ἐξουδετερώνει τά κυκλώματα τῆς ἀδικίας τους.
Σέ ἐποχές μάλιστα φόβου, ὅπως ἡ δική μας, ἐποχές ὅπου ὡς πρώτη ἀντανακλαστική κίνηση προβάλλει ἡ ἄμυνα καί ἡ περιχαράκωση, ἡ Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καλεῖ σέ θαρραλέα ἔξοδο καί ἀγώνα γιά ἕναν νέο κόσμο, γιά μία νέα ζωή. Ἀκολουθώντας τά βήματα ἑνός Θεοῦ πού «βγαίνει» ἀπό τήν αὐτάρκειά Του, ἑνός Θεοῦ πού δέν ζήτησε ξένες θυσίες γιά τή σωτηρία, ἀλλά θυσιάστηκε ὁ ἴδιος, λύτρο ἀντί πολλῶν, ἀνακαλύπτουμε ὅτι ἡ σωτηρία μέσα μας καί γύρω μας, δέν συντελεῖται μέ τυμπανοκρουσίες, ἀλλά μέσα στήν ἀθόρυβη βίωση τῆς ἀδυναμίας καί τῆς ἀγάπης. Ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη εἶναι οἱ ἀξίες πού πρέπει νά μᾶς ἐνθουσιάζουν. Εἰρήνη καί κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει νά εἶναι τό αἴτημα τῆς προσευχῆς μας. Οἱ ἀριθμοί καί ἡ οἰκονομία δέν σώζουν. Ἀντιθέτως περιγράφουν σήμερα τό σακάτεμα καί τήν ἀπόγνωση ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται νά γίνουν τά Χριστούγεννα ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος. Τό πύρωμα τῆς καρδιᾶς θά ζεστάνει ἐμᾶς καί τόν κόσμο μας. Νά συνέλθουμε ἀπό τήν ταραχή καί τήν κατάθλιψη. Νά ἀντικρύσουμε μέ αἰσιοδοξία τό μέλλον, γιατί Χριστός ἐσαρκώθη καί ζωή πολιτεύεται.
Ἐνάντια σέ ὅλες τίς δυνάμεις πού θέλουν νά ταπεινώσουν καί νά εὐτελίσουν τήν ζωή μας, γιορτάζουμε τή συνάντηση μέ τόν ὑπέρ λόγον Λόγο.
«Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε»!

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ γεννηθέντος
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: