Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου....


Πᾶσα ἡ Κτίσις, ἠλλοιοῦτο φόβῳ, θεωροῦσά σε, ἐν σταυρῷ κρεμάμενον Χριστέ.

 Μέσα σε κλίμα κατανύξεως και συγγίνησης τελέστηκε σήμερα Μ.Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, η ακολουθία των Αχράντων Παθών του Κυρίου,  στην ενορία μας. Πλήθος πιστών, κάθε ηλικίας ,προσήλθε για να προσκυνήσει τον Βασιλέα της Δόξης. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: