Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός, Ορθόδοξη πίστη


Μύρια και Ελάχιστα….


Laura Johnson- By Elaine Manley. Πηγές:indulgy.com-pinterest.com/

Ωδές και προσωνύμια
τίτλοι- προσαγορεύσεις

ονόματα, απερίγραπτα
και αμέτρητες οι στέψεις……
Και πώς με αυτά τα πολλαπλά
τα άγνωστα και τα γνωστά,
που έγιναν τα θαυμαστά
ψυχή, μην σαγηνέψεις…..
Είναι η κάθε Εικόνα σου
πηγή της Θείας Χάρις,
ο Ύψιστος τις στόλισε
και με έχεις συνεπάρει …
Οι τόποι που ανευρέθηκαν,
οι τρόποι και το θαύμα,
σου έδωσαν ένα όνομα,
που σβήνει κάθε τραύμα….
Πώς το Χριστό μας κράτησες,
ασθένειες που εξαφάνισες,
τόσα τεκνία που χάρισες,
καρδιές που δεν λαχτάρισες,
την αγωνία σαν κράτησες..
Μία ψυχή σε κάλεσε
και το κακό ανακάλεσες…
Τα πλοία που προστάτευσες,
με θεομηνίες που πάλεψες
και στους αιθέρες άφησες,
ζωές, δεν τις αφάνισες….
Είναι τα μύρια , ελάχιστα
και απλώς δηλώνω , τάχιστα
εμπρός στα πόσα κάλλιστα,
τα άπειρα μεγαλεία ,
που απλόχερα σου χάρισε
για την επαγγελία,
ο Θεός, τι ευλογία…..
Άνασσα και Βοήθεια,
Χαρά – Παραμυθία
Μάνα – Γοργουπήκοος
Καταφυγή-Κυρία,
Αειπάρθενος Μαρία…
Στον πόνο είσαι στήριγμα
Τροφός και Βακτηρία,
των Θλιβομένων η Χαρά,
αγάπης μαρτυρία…..
Βασίλισσα ή Καλογραία
τάχος μίλησες στην νέα,
Στάμνα- Βάτος και Λυχνία,
Δούλη του Θεού – Κυρία…
Άκoυσες ευθύς τον πόνο
είδες την καρδιά της μόνο…
Μάνα έγινες δικιά της
και Σκιάδιο στα παιδιά της…
Με ένδυμα Βασιλικό
ή Μοναχής το ζωστικό,
ακούεις τις αιτήσεις
και ως Παρηγορήτρια,
ευθύς θα απαντήσεις…
Με μια ελπίδα και ένα θαύμα
επουλώνεις κάθε τραύμα,
ως Αντίδωρον και Μάννα….
Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: