Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009)

Τί είναι οι πειρασμοί και ποιός ο σκοπός τους;

peirasmoi_ger.iosif_


Πειρασμοί λέγονται γιατί πειράζουν και συγ­χρόνως μας διδάσκουν πείρα. Οι πειρασμοί είναι το αποτέλεσμα της προδοσίας μας, επειδή αρνηθήκαμε να μείνουμε εκεί που μας έβαλε ο Θεός.

Όλες οι αντιξοότητες, οι δυσκολίες, τα εμπόδια και τα σκάνδαλα στη ζωή μας λέγονται πειρασμοί, γιατί πειράζουν και εμποδίζουν την ελευθερία και την ειρήνη μας. Αν όμως γίνουμε προσεκτικοί κερ­δίζουμε από την παρουσία τους.

Οι πειρασμοί είναι δύο ειδών. Φυσικοί και επίκτητοι. Φυσικοί είναι όσοι προέρχονται από τις αλλαγές του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αυτό γίνεται είτε από την πρόνοια του Δημιουργού είτε από τους εξουσιαστές της κοινωνίας. Επίκτητοι είναι όσοι προέρχονται από την είσοδο του παραλό­γου στη σκέψη μας και στις πράξεις μας.
Όλων αυτών αιτία είναι η δική μας αποστασία, που δημιούργησε επανάσταση σε τρεις τομείς. Κα­τά του Δημιουργού, κατά του εαυτού μας και κατά της φύσεως. Η πολύπλευρη αυτή επανάσταση ανέτρεψε την προγραμματισμένη αρμονία και εισήγαγε τη φθορά, την οδύνη και τέλος το θάνατο!
Η φιλάνθρωπη του Θεού οικονομία επενέβη πά­λι ευεργετικά και μας παραχώρησε τη μετάνοια, που μας επιτρέπει την αποθεραπεία και την επικερδή συναλλαγή. Αν ομολογούμε τη δική μας ένοχή και με καρτερία και υπομονή αντιμετωπίζουμε τα «συμβαίνοντα», ως ποινή δικαιοσύνης από την πλευ­ρά του προνοητή Θεού, τα μεταβάλλουμε σε επωφελή. «Με μεγάλη υπομονή και εγκαρτέρηση περίμενα τη βοήθεια από τον Κύριο και με πρόσεξε… και κατεύθυνε τα βήματά μου»(Ψαλμ. 39,1,3) και «όποιος μείνει σταθερός ως το τέλος αυτός θα σωθεί»(Ματθ. 10,22).
Αν συνειδητοποιήσουμε το μυστήριο της «συ­ναλλαγής», μιμούμαστε τον Κύριό μας, που απέδει­ξε με το παράδειγμά του ότι η υπομονή, στα ποικί­λα θλιβερά της ζωής, τα μεταβάλλει σε επωφελή μέ­τρα σωτηρίας. «Για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλές θλίψεις»(Πράξ. 14,22)· «είναι πολλές οι θλί­ψεις των δικαίων» (Ψαλμ. 33,20)· «εάν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν κι εσάς»(Ιω. 15,20)· «είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή»(Ματθ. 7,14). Και το πιο σαφές απ’ όλα: «και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί δεν είναι άξιος μαθητής μου»(Ματθ. 10,38). Από τα χωρία της Γραφής που παραθέσαμε, πληροφορούμαστε ότι οι πειρασμοί είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή μας και αναγκαιότατο μέσο αποκαταστάσεως και σωτηρίας.

(Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 13, σ. 67-70)
Πηγή:vatopedi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: