Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Βυζάντιο, 535 μ. Χ. — νόμοι για το δανεισμό…

1472924_243710099125088_547518323_n


Ο Ιουστινιανός Α΄ πολέμησε με νόμους τους μεγάλους γαιοκτήμονες. Σε δύο Νεαρές του διαβάζουμε:

<< Και προστασίες παράνομες, που μαθαίνουμε ότι γίνονται στις επαρχίες μας, θα προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να τις σταματήσεις, απαγορεύοντας σ’ όλους να ζουν σε βάρος των άλλων και να κάνουν δικά τους αγροκτήματα που δεν τους ανήκουν […] [και απαγορεύοντας] να δείχνουν τη δική τους δύναμη με σκοπό να εξαφανίσουν την κρατική δύναμη. Και ούτε να σ’ απασχολεί ποια εξουσία διαθέτουν όσοι κάνουν αυτά>>.
Νεαρά του Ιουστινιανού Α΄, έτος 535

<<Πληροφορηθήκαμε ότι στην επαρχία που κυβερνάς τόλμησαν
κάποιοι να εκμεταλλευτούν την κακή σοδειά του σιταριού και να
δανείσουν σε μερικούς ελάχιστο γέννημα [σιτάρι] και σε αντάλ-
λαγμα να τους πάρουν όλη τη γη. Έτσι, άλλοι από τους γεωργούς
[αναγκάστηκαν] να φύγουν, άλλοι χάθηκαν από την πείνα και έπεσε τόσο φοβερή καταστροφή, που δεν είναι μικρότερη από βαρβαρική επιδρομή. Διατάζουμε λοιπόν όλους εκείνους που δάνεισαν [...] καρπούς να πάρουν πίσω τώρα [την ίδια ποσότητα που έδωσαν] και να επιστρέψουν τα κτήματα στους γεωργούς. Και κανένας να μην τολμά, σε καμιά περίπτωση, με πρόφαση ανάλογους δανεισμούς, είτε έγιναν με λόγο είτε με γραπτό συμβόλαιο, να κατέχει ξένη γη …]. Και ο νόμος αυτός να ικανοποιεί όλους […], γιατί εξυπηρετεί τους φτωχούς και δίνει μια λογική αποζημίωση στους δανειστές>>.

Νεαρά του Ιουστινιανού Α ΄, έτος 535

Πηγή: facebook.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: