Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΌ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΜΆΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΘΕΟΛΌΓΙΑΣ ΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διδάσκει η Αθανασία Γεράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: