Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Ορθόδοξη πίστη


Ότι πρέπει να νομίζωμε πιο οδυνηρόν από κάθε θάνατον την στέρησιν της προσευχής…»


NatureMagicWallpapers
Ότι πρέπει να νομίζωμε πιο οδυνηρόν από κάθε θάνατον την στέρησιν της προσευχής, μας διδάσκει ο μέγας Δανιήλ ο προφήτης, που προτίμησε να καταδικαστή εις θάνατον παρά να στερηθή και δια μίαν
στιγμήν την προσευχήν.
Εκ της Φιλοκαλίας.
When Daniel, the great prophet, chose to be sentenced to death rather than going, even for a moment, without praying, he gave us a good lesson: without prayer we should consider ourselves being in a more painful state than any form of death.
The Philokalia.


Δεν υπάρχουν σχόλια: