Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ορθόδοξη πίστη


Οδηγήτρια Κυρία..


Screenshot_2014-05-25-12-46-35
Εις της γης όλα τα πλάτη,
όπου ψάξεις βρίσκεις κάτι,
ένα θαύμα – μια Κυρία
που να δίνει μαρτυρία,
στου Θεού την παρρησία….
Όπως και εάν με φράσεις παίξεις ,
έχεις μόνον να επιλέξεις,
προσωνύμια και λέξεις,
τα εγκώμια για να μπλέξεις….
Μάνα και Παραμυθία…
Φοβερά Συ Προστασία,
Οδηγήτρια Κυρία,
Θεοτόκος ή Μαρία
και άλλα μύρια, στα βιβλία…
Όπως και εάν τα χείλη ψέλνουν
οι ψαλμοί θα αναγγέλλουν,
σωτηρίας την απαρχή
και είναι αυτή η αφορμή….
Πια ξεπλύθηκαν οι ρύποι,
εξορίστηκε η λύπη
έγινε η ανταλλαγή,
και επήλθε απαλλαγή,
απ την άθλια, παρακοή….
Και είναι οι έσχατοι πια πρώτοι,
πλάι στα χνότα, του Δεσπότη
και έγιναν με Εκείνη , πρώτη
την Παντάνασσα, διότι
μία έχει αποστολή,
να πρεσβεύει νύκτα- αυγή,
ως Γλυκεία Καταφυγή…
Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: