Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ορθόδοξη πίστη

Οι αδελφοί του Ιησού - Ιωάννη Καρδάση


imahjlkjhl;kges3

Εισαγωγικά       
Πολλάκις αναφέρεται στα Ευαγγέλια και τις Επιστολές, ότι ο Ιησούς είχεν αδελφούς. Μάλιστα, το γεγονός αυτό εκμεταλλεύονται οι αιρετικοί Προτεστάντες, στηριζόμενοι στη λανθασμένη ερμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου, όπου αναφέρεται: «μνηστευθείσης γαρ της μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ, πριν ήσυνελθείν αυτούς, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος αγίου» (1. 18). Στην παράγραφο αυτή
δηλώνεται, ότι η Μαρία ευρέθη έγκυος, πριν να συνευρεθεί με τον Ιωσήφ. Αλλά το «πριν ή» καθόλου δεν υποδηλώνει υποχρεωτικά συνεύρεση. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και σε Ψαλμό του Δαβίδ (109. 1), όπου αναφέρεται: «κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιόν των ποδών σου». Αυτό το «έως αν» καθόλου δεν υπονοεί, ότι μόλις ο Πατέρας υποτάξει τους εχθρούς του Υιού του κάτω από την εξουσία του, τότε θα τον εκδιώξει από τα δεξιά του!

Η καταγραφή στους αδελφούς του Κυρίου αναφέρεται προφανώς στους πνευματικούς αδελφούς, καθότι ο Κύριος δεν είχε αδελφούς κατά σάρκα. Μάλιστα το δηλώνει ευθέως και ο ίδιος, όταν του υπενθυμίζουν, ότι η μητέρα του και τα αδέλφια του τον αναζητούν. Η απάντησή τους είναι καθοριστική: «τις εστίν η μήτηρ μου και τίνες εισίν οι αδελφοί; και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν. ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου. όστις γαρ αν ποιήση το θέλεημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν» (Μτ. 12. 48-50).

Τα περί των αδελφών εξ αγχιστείας του Ιησού αναφέρονται στο Πανάριοντου αγίου Επιφανίου Κύπρου, από το οποίον έχουν ληφθεί οι σχετικές πληροφορίες.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Περί της αειπαρθενίας της Θεοτόκου
Απόσπασμα από την επιστολή του Αγ. Επιφανίου προς τους Χριστιανούς της Αραβίας, κατά των Αντιδικομαριανιτών, δηλαδή των αιρετικών, οι οποίοι δεν εδέχοντο την αειπαρθενία της Θεοτόκου. Η επιστολή εγράφη το 367, μόλις ανέλαβε τα επισκοπικά του καθήκοντα. Η επιστολή σώζεται αυτούσια στο Πανάριο, που συνεγράφη το 375 (PG  42.705-740).

Σύμφωνα με την επιστολή αυτή:

Ο Ιακώβ (επονομαζόμενος Πάνθηρ) είχε δυο υιούς:

α/ Ιωσήφ τον μνήστορα
β/ Σίμωνα Κλωπά

Ο Ιωσήφ νυμφεύθηκε μια γυναίκα από την φυλή Ιούδα και γέννησε έξη (6) παιδιά, τέσσερα αγόρια και δυο κορίτσια (τούτο αναφέρουν Ματθαίος 13.53, Μάρκ. 6.3)

Ο Ιωσήφ έμεινε χήρος και σε ηλικία 80 ετών μνηστεύθηκε τη Μαρία.

Ο Ιωσήφ αποθνήσκει μετά τα 92 του χρόνια.

Τα έξη παιδιά του Ιωσήφ αναφέρονται με τα ονόματά τους:

Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων, Ιούδας, Μαρία, Σαλώμη.

Ο Ιάκωβος (αποκαλούμενος αδελφόθεος, ωβλίας = τείχος, δίκαιος, ναζωραίος = άγιος). Εγέννησεν τούτον ο Ιωσήφ σε ηλικία 40 ετών. Αδελφός του Ιησού εξ αγχιστείας, ήταν 40 ετών όταν γεννήθηκε ο Ιησούς. Κατά δε την Πεντηκοστή ήτανε 73 ετών και ανέλαβε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Παύλος αναφέρει: «Έτερον δε των αποστόλων ουκ είδον, ει μη Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου» (Γαλ. 1.19). Ο Ιάκωβος τελευτά σε ηλικία 96 ετών, παρθένος, με το μαρτύριο του λιθοβολισμού. Δεν αναφέρεται στους 12 Αποστόλους, όπως ο Ιάκωβος ο του Αλφαίου και ο Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου. Είναι ένας εκ των 71 αποστόλων. Αναφέρονται στο πρόσωπό του:η επιστολή Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη, καθώς και η λειτουργία του, ως Ιακώβου του αδελφοθέου. Επίσης αναφέρεται και το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, απόκρυφο κείμενο με μυθώδεις αφηγήσεις. Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Οκτωβρίου.

Ο Σίμωνας ο αδελφόθεος (και Συμεών και Κλεόπας επονομαζόμενος), εκ των 71 αποστόλων, δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων μετά τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο και ιερομάρτυρας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Απριλίου.

Ο Ιωσής ο αδελφόθεος. Η ονομασία του είναι εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Γιωσέφ = Ιωσήφ.

Ο Ιούδας ο αδελφόθεος, αδελφός του Κυρίου εξ αγχιστείας (και Θαδδαίος και Λεββαίος επονομαζόμενος), εκ των 71 αποστόλων, αναφέρεται ως ο συγγραφέας της επιστολής Ιούδα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιούδας με τη σύζυγό του έχουν ιεραποστολικό έργο: «ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κηφάς;» (Κορινθ. Α΄ 9.5). Η μνήμη του τιμάται στις 19 Ιουνίου.

ΠΗΓΗ : Αγίου Επιφανίου: Πανάριον

            10.1.15


Δεν υπάρχουν σχόλια: