Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Ψυχή, ταπεινή και άκακη


Ο‡Ο-ιστΟ-Ο‚ 22

Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη, και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη· τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά.
Ο Κύριος τους αγαπά όλους, και εμείς οφείλουμε να Τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες, και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να Τον παρακαλούμε, και ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: