Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Blessed Joseph the Hesychast

Everything towards God

3BL-I3H-C01-TZ
Knowledge, sensation, understanding, contemplation, insight and every movement of the intellect, everything in all things, should be directed towards God.

Πηγή : asceticexperience.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: