Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Saint John of Kronstadt

Peace is the health of the soul 


peachea-ups-300x250Peace is the integrity and health of the soul.
Losing your peace means losing your spiritual health.

Δεν υπάρχουν σχόλια: