Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Blessed Joseph the Hesychast

Everything towards God 


photo-144198-ups-300x250Knowledge, sensation, understanding, contemplation, insight and every movement of the intellect, everything in all things, should be directed towards God.

Δεν υπάρχουν σχόλια: