Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Νέοι του Ναού τιμούν τους Ήρωες της Πατρίδος μας!!!!

Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, ημέρας εορτασμού της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου και Εθνική επέτειο επί τον νικηφόρο εν τη Βορείω Ηπείρω Αγώνα του 1940, νέοι του ναού μας, ευτρέπισαν τα κόλλυβα, υπέρ πάντων, των υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν τοις ιεροίς του Έθνους Αγώσι, πάλαι τε και επ' εσχάτων. Εξαιρέτως υπέρ των εν τω Ελληνοϊταλικώ πολέμω 1940 αγωνισαμένων προγόνων ημών.
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: