Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Ορθόδοξη πίστη

Η αλήθεια της Εκκλησίας ….


Φωτο:venetianred.net

Η αλήθεια της Εκκλησίας δεν είναι ένα αξίωμα, δεν είναι μία διδασκαλία, δεν είναι ένα συλλογιστικό συμπέρασμα, δεν είναι μία λογική έννοια, αλλά Πρόσωπο Ζωντανό, ο Θεάνθρωπος Χριστός, πάντοτε παρών, ως σώμα και Κεφαλή της Εκκλησίας.
Έκκλησιολογία, είναι η καθολική, γενικευμένη Χριστολογία, η Χριστοποίηση. Είναι η εφαρμοσμένη Χριστολογία η οποία περικλείει ολόκληρη την σωτηριολογία. Μια εμπειρική Χριστολογία, αυτό είναι η Έκκλησιολογία.

Να μελετάς την Αγία Γραφή, διά μέσου των Αγίων Πατέρων και ταυτόχρονα να μιμείσαι την βιοτή τους.
Ο ναός είναι ένα κομμάτι του ουρανού επί της γης, μια εξουράνωση της γης, μια όαση αθανασίας…. μια όαση παραδείσου μέσα στο πέλαγος της επιγείου κολάσεως.
Είθε η ζωή μας έξω από τον ναό να γίνει προέκταση της ακολουθίας του ναού: προέκταση της προσευχής μας, της κατάνυξης και της ταπείνωσής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: