Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Δεν βλέπεις….


Φωτο ;blogs.sch.gr

Τώρα, δεν τους βλέπεις, και τα δύο τα κόμματα, διά ποίων μέσων προσπαθούν να κερδήσουν την εκλογήν;
Δεν βλέπεις τα δύο πρακτορεία των ανοικτά, φανερώς ενεργούντα, δεν ακούεις κρυφομιλήματα όπισθεν πάσης θύρας και πάσης γωνίας της οδού, δεν βλέπεις τα τρεξίματα και τους ιδρώτας των οργάνων των, δεν ακούεις τον κρότον των χαλκίνων κερμάτων όπισθεν των λογιστηρίων;
Δεν βλέπεις απλοϊκούς εκλογείς να βαδίζουν και να κοντοστέκωνται, να εξάγουν την χείρα από την τσέπην και να μετρούν δεκάρες;
Πηγή : diakonima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: