Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ορθόδοξη πίστη

Πόσοι είναι οι Άγιοι Μάρτυρες;


39300.p 
Ο άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης στον πρόλογο του «Συναξαριστή» του σημειώνει: «Θέλεις, αγαπητέ, να μάθεις πόσο είναι το πλήθος μόνο των αγίων Μαρτύρων; Άκουσε· αναφέρεται στον “κατά των αθέων” δεύτερο τόμο του ιεροκήρυκα Προκοπίου (σελ. 227 και 237) ότι κάποιοι
περίεργοι ιστορικοί αφού μελέτησαν όλα τα Μηνολόγια και Συναξάρια της Εκκλησίας που περιέχονται σε διάφορα βιβλία, μέτρησαν τους Μάρτυρες που περιέχονται σ’ αυτά και διαπίστωσαν ότι είναι δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες. Έτσι, αν αυτοί διανεμηθούν ισόμετρα στις τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες του έτους, αναλογούν να εορτάζονται κάθε ημέρα τριάντα χιλιάδες Μάρτυρες… Και αν κάποιος, υποθετικά, ενδιαφερόταν να μετρήσει όλους τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ιεράρχες, τους Ιερομάρτυρες, τους Οσίους, τους Οσιομάρτυρες, τους Ομολογητές και απλά όλους τους αγίους άνδρες και γυναίκες μαζί, τόσο εκείνους που περιέχονται σε τούτον το Συναξαρι­στή, όσο και εκείνους που συναντάμε σε άλλα βιβλία της Εκκλησίας· αν, λέγω, ενδιαφερόταν κάποιος να μετρήσει όλους τους ανωτέρω Αγίους και φίλους του Θεού, θα εύρισκε να είναι περισσότεροι από την άμμο της θάλασσας».

Πηγή : diakonima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: