Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Visitors from around the word : Venerable Païsios the Athonite

Heard prayer Saint.


prayer-ggg-ups-300x250Any prayer spoken with humility and pain of the heart is always heard by God.

Δεν υπάρχουν σχόλια: