Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ορθόδοξη πίστη

Αγία Γραφή: Χυμός Αθανασίας


Agia_Grafi_02
Η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς ένα ή το καλύτερο «θρησκευτικό» βιβλίο του κόσμου. Είναι η Αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, για την ζωή, για τον κόσμο.
Είναι ας πούμε ένα προσκλητήριο για την αιώνια ζωή. Και όπως διδάσκει ο π. Ιουστίνος: «…στους λόγους του Θεού υπάρχει κάποιος χυμός αθανασίας, ο οποίος με την ανάγνωση των λόγων Του πέφτει σταγόνα – σταγόνα στην ψυχή του ανθρώπου και την ζωογονεί τη λυτρώνει από το θάνατο και τη φθορά». Αυτό αποκαλύπτει ο Σωτήρ όταν λέει: «Αμήν, αμήν λέγω υμίν, ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον… και μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν» ( Ιωάν. 5,24). Τούτο σημαίνει ότι με την ανάγνωση, και την μελέτη των λόγων του Θεού, διδάσκεσαι την αθανασία και την αιωνιότητα, διδάσκεσαι την αθάνατη και την αιώνια ζωή. Αν πιστεύεις σ’ αυτούς τους λόγους μ’ όλη σου την πίστη, έμαθες ήδη τι είναι αιώνια ζωή και πέρασες από τον θάνατο στη ζωή. Γι’ αυτό ο Σωτήρ επιμένει αποφασιστικά: «Αμήν, αμήν λέγω υμίν, εάν τις τον εμόν λόγον τηρήση, θάνατον ου μή θεωρήση εις τον αιώνα» ( Ιωάν, 8,51).


Πηγή: Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, Ναύπλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: