Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Elder Sophrony of Essex

Jealousy


EV8C0059 2015-03-07 10-32-24
One of the signs of egotism is the presence of some feeling of jealousy within us.
We must avoid this feeling as if it were black death itself.
The genuine Christian life liberates us from jealousy.

Πηγή : asceticexperience.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: