Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Saint Paisios the Athonite

Fervent love 


fervlov-ups-300x250Fervent love for Christ nourishes more than any material food and gives lots of calories to the soul and body.
It often heals incurable diseases, without medicines, and bring repose to the soul.


Δεν υπάρχουν σχόλια: