Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Saint John of Kronstadt - words of life

Peace is the health of the soul

IMG_8720
Peace is the integrity and health of the soul.
Losing your peace means losing your spiritual health.

Πηγή : asceticexperience.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: