Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ορθόδοξη πίστη


Αν παρακολουθείς τον εαυτό σου και τον δοκιμάζεις..


Άγιος Αντώνιος
Αν παρακολουθείς τον εαυτό σου και τον δοκιμάζεις, θα δεις ότι οι άρχοντες και τα αφεντικά έχουν εξουσία μόνο του σώματος, όχι και της ψυχής. Και να το θυμάσαι αυτό πάντοτε. Γι αυτό, αν διατάζουν φόνους η τίποτε άτοπα η άδικα και ψυχοβλαβή, δεν πρέπει να υπακούμε σ αυτούς και αν μας βασανίζουν ακόμη. Γιατί ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια σε όλα όσα κάνει, καλά η κακά.


Από το βιβλίο: «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των ιερών Νηπτικών»
Εκδόσεις «Το Περιβόλι Της Παναγίας»
Συμβουλές… σε 170 κεφάλαια: τομ. α


Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: