Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός


Τα καστοριανά αρχοντικά


Η µακεδονική αρχιτεκτονική, των σπιτιών τα περισσότερα στοιχεία της οφείλει στη βυζαντινή παράδοση, στο βυζαντινό σπίτι που ήταν κατά βάση πολυώροφο µε κυριότερο χαρακτηριστικό το σαχνισί, τις προεξοχές δηλαδή του όγκου του κτιρίου. Ειδικότερα, οι βυζαντινοί ονόµαζαν ηλιακό τον εξώστη, τον ορθογώνιο δηλαδή χώρο που προεξείχε προς τον δρόµο.

Και καθώς οι δρόµοι ήταν στενοί και τα κτίσµατα πολύ κοντά το ένα στο άλλο πάνω στα καλντερίµια, όπως όριζε η γεωµορφολογία του εδάφους, υπήρχαν και κανονισµοί για τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των σαχνισιών και των γειτονικών κτισµάτων, επιτυγχάνοντας τον καλύτερο ηλιασµό των κτιρίων. Επιπλέον, ο ανώτερος όροφος προεξείχε πάντοτε προς τον καταλληλότερο προσανατολισµό, ανάλογα µάλιστα µε τη λειτουργία των επιµέρους χρήσεων.

Έτσι, διακρίνονται διάφορες αξιόλογες αρχιτεκτονικές λύσεις, όπως οι τριγωνικές προεξοχές των όγκων, χαρακτηριστικές της καστοριανής αρχιτεκτονικής.Πηγή: facebook.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: