Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ορθόδοξη πίστη

Τι είναι η Αγία Γραφή


AgiaGrafi
Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το σημαντικό ερώτημα, όπως και στα επόμενα, θα δανειστούμε το θαυμάσιο θεολογικό λόγο τού π. Ιουστίνου Πόποβιτς:

«Η αγία Γραφή είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία τ ο υ Θ ε ο ύ στον κόσμο αυτό. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκωθέντος Θεού σ’αυτό τον κόσμο. Μέσα σ’ αυτήν περιγράφεται πως ο Θεός, για να δείξει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους, έστειλε τον Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους άνθρώπους, όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτό και για τους ανθρώπους που ζούν σ’ αυτόν. Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Ο Θεός Λόγος με τη βοήθεια του λόγου, έδειξε το Θεό στους ανθρώπους, όσο είναι δυνατό ο ανθρώπινος λόγος να περιλάβει τον Απερίληπτο Θεό. Ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο αυτό και στους ανθρώπους που ζούν σ ’αυτόν, ο Κύριος το έδωσε μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα σ’ Αυτήν έδωσε τις απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Δέν υπάρχουν ερωτήματα που να βασανίζουν την ανθρώπινη ψυχή και για τα οποία να μην δοθεί μέσα στην Αγία Γραφή είτε άμεση είτε έμμεση απάντηση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επινοήσουν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσες απαντήσεις υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Το ότι δεν βρίσκεις στην αγία Γραφή απάντηση σε κάποιο σου ερώτημα, σημαίνει ή ότι έθεσες ασήμαντο ερώτημα, ή ότι δεν μπόρεσες να διαβάσεις την Αγία Γοαφή και να πάρεις την τελική απάντηση.

Πηγή: Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, Ναύπλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: