Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Elder Amphilochios Makris of Patmos

Young hearts 


young-hearts-ups-300x250Your hearts are young and want to love. So you should have only Christ in your heart.
Your Bridegroom wishes you to love only Him.

Δεν υπάρχουν σχόλια: