Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Μετά φόβου και ευλαβείας να στέκεσαι εις την εκκλησίαν…


monk and churchΜετά φόβου και ευλαβείας να στέκεσαι εις την εκκλησίαν, διότι αοράτως ο Χριστός μας με τους αγίους αγγέλους παρευρίσκεται. Τους προσέχοντας και ευλαβείς, τους εμπιμπλά χάριτος και ευλογίας, τους απροσέκτους κατακρίνει ως αναξίους. Προσπάθησε να κοινωνής συχνά όσον το δυνατόν, έχεις το ελεύθερον, διότι η θεία Κοινωνία είναι άριστον βοήθημα δια τον αγωνιζόμενον κατά της αμαρτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: