Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Saint Isidore of Pelusium

Restraint in all things


foto: dragos lumpan

No fasting from food is of any benefit to those who don’t fast from their other feelings,
because those who really struggle show restraint in all things.

Πηγή : asceticexperience.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: