Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Ορθόδοξη πίστη

Η πραγματική απώλεια


Φωτο:gnothisafton.gr
Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα:
– Πάτερ, τί εννοεί ο προφήτης όταν λέει: “Δεν υπάρχει για αυτόν σωτηρία από τον Θεό του.”;
Και ο γέροντας είπε:

– Εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που σπέρνονται από τους δαίμονες σε αυτόν που αμάρτησε και του λένε: “Δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία από το Θεό” και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν στην απελπισία. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αντιμάχεται λέγοντας: “Καταφύγιό μου είναι ο Κύριος και Αυτός θα ελευθερώσει από την παγίδα τα πόδια μου”.

Ὁ Ληστής “ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ” (Λουκ. κγ’ 42-43).
Ο Ληστής έλεγε στον Ιησού: “Θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου”. Κι ο Ιησούς του απάντησε: “Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο”.


Πηγές: inak.gr-  isagiastriados.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: