Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη«Η ψυχή ας έχει το θάρρος της εις τον Χριστόν…»


Η ψυχή ας έχει το θάρρος της εις τον Χριστόν και ας τον παρακαλή και καθόλου ας μη δειλιάζη, διότι δεν πολεμεί μόνη της, αλλά μαζί με τον φοβερόν βασιλέα Ιησούν Χριστόν, που είναι ο Κτίστης όλων των όντων, ασωμάτων και σωματικών, δηλαδή ορατών και αοράτων.
Εκ τής Φιλοκαλίας.


Let your soul trust in Christ, let in call on Him and never fear; for it fights, not alone, bur with the aid of a mighty King, Jesus Christ, Creator of all that is, both bodiless and visible and invisible.
The Philokalia.Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: