Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Ξενιτεμέντσα Παναΐα...!!! Η ματιά μου φωνή να βγάλει, στις καρδιές να μπεί. Να αρχίσουν τα τραγούδια της γης οι πονεμένοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: