Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Tου Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ

Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως"Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως"
Σεβαστοί μου πατέρες,
Ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού, όπως τον ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στον μαθητή του Τιμόθεο Επίσκοπο Εφέσου, τον προτρέπει συν τοις άλλοις, ως πνευματικός πατέρας που ήταν, να αγωνίζεται τον καλό αγώνα της πίστεως.

«Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως»1
Αγώνας η παρούσα ζωή. Γι αὐτό και είναι ανάγκη, κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «να παλεύουμε και να πυγμαχούμε. Έχουμε πόλεμο και μάχη και κανείς στον πόλεμο αυτό δεν ζητεί ανέσεις».
Παλεύουμε, πρώτον, με τον αντίδικο εχθρό που είναι ο διάβολος, ο οποίος, κατά τον Απόστολο Πέτρο, «ως λέων ωρυόμενος περιπατών ζητεί τίνα καταπίη»2.
Παλεύουμε, δεύτερον, με τον κόσμο της αμαρτίας, που κατά την έκφραση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, «όλος εν τω πονηρώ κείται»3. Η νοοτροπία του κόσμου με τις αντίθεες διαθέσεις του, την πονηρία και την έχθρα που διαθέτει εναντίον της Εκκλησίας, με τον εγωισμό, την σαρκικότητα και την υλοφροσύνη, στέκεται εμπόδιο στο γεγονός της σωτηρίας μας.
Παλεύουμε, τρίτον, με τον πλέον χειρότερο εχθρό που υπάρχει μέσα μας και που είναι ο εμπαθής εαυτός μας. Δεν αρέσκεται στην τήρηση του θελήματος του Θεού. Γι αὐτό και εξαιτίας της αμαρτίας, που δεν είναι απλώς η παράβαση του θελήματος του Θεού αλλά ο σκοτασμός του νου, μας διχάζει και μας εξωθεί να εργαζόμαστε το κακό, τα οψώνια του οποίου είναι θάνατος για τον καθένα μας.
Γι αὐτόν τον αγώνα, τον οποίον πρέπει να κάνουμε όχι μόνο ως Χριστιανοί, αλλά και κυρίως ως Κληρικοί και ποιμένες της Εκκλησίας, μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
«Να προσέχεις απ’ όλες τις πλευρές. Να είσαι ζωσμένος καλά από παντού. Μύριες αμαρτωλές ηδονές φαίνεται να σε κυκλώνουν και να τραβάνε τα μάτια της ψυχής σου». Αυτές οι ηδονές είναι «η σάρκα, τα χρήματα, η πολυτέλεια, η αδιαφορία, η φιλοδοξία, η δύναμη, η φιλαρχία»4.
Πως θα μιλήσουμε, πατέρες μου, στους ανθρώπους για τον σκοπό της υπάρξεως στην ζωή αυτή, που είναι ο αγιασμός («Τούτο γαρ εστι θέλημα του Θεού, ο αγιασμός υμών»5 ) σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, όταν εμείς αδιαφορούμε γι' αυτόν;
Πως θα παρουσιάσουμε το θέλημα του Θεού και τον λόγο του Ευαγγελίου, όταν εμείς όχι μόνο δεν τα γνωρίζουμε, αλλά και τα αθετούμε;
Πως θα μιλήσουμε για την κάθαρση, όταν εμείς δεν την ζούμε στην ύπαρξή μας, κατά τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου «καθαρθήναι δει πρώτον, είτα καθάραι»6;
Πως θα μιλήσουμε για την άσκηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που είναι η μητέρα του αγιασμού, όταν εμείς δεν την εφαρμόζουμε στην ζωή μας και στην οικογένειά μας;
Είμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά και απέναντι στον Θεό και απέναντι στην σωτηρία του ποιμνίου μας. Ο καύσωνας της αθεΐας, ο οποίος μαστίζει και την πατρίδα μας και ιδιαιτέρως την νεολαία μας και ο οποίος αμυδρά υπήρχε σε παλαιότερες εποχές, δεν αντιμετωπίζεται με απλές διαπιστώσεις ούτε με λόγια, αλλά κυρίως με έργα. Γι αυτό και την δύσκολη αυτή εποχή και με όλα αυτά που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, σας συνιστώ, ως Επίσκοπός σας και εν Χριστώ αδελφός σας:
την μετάνοια,
την κάθαρση,
το αγωνιστικό ήθος,
την μελέτη του λόγου του Θεού,
την προσευχή,
το πνεύμα της ταπεινώσεως,
το λειτουργικό φρόνημα,
την ενότητα,
την ομοφροσύνη,
το φιλότιμο του Ορθόδοξου Ρωμηού,
και την θυσιαστική αγάπη.
Αυτά θα είναι τα φάρμακα απέναντι στην νοοτροπία του καιρού μας, το πνεύμα της εκκοσμικεύσεως και του υλιστικού φρονήματος που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
1. Α΄ Τιμ. 6,12.
2. Α΄ Πετρ. 5,8.
3. Α΄ Ἰω. 5,19.
4. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Υπόμνημα εις την Α΄ προς Τιμόθεον επιστολήν του αποστόλου Παύλου, Ομιλία ΙΖ΄, ΕΠΕ 23,433.
5. Α΄ Θεσσ. 4,3.
6. Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Απολογητικός της εις τόν Πόντον φυγής..., Λόγος Β΄, κεφ. 71, PG 35,480Β.
  

Πηγή : imkastorias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: