Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ

Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ

                      

Ο Γάμος είναι μυστήριο μέγα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, και χρειάζεται εκτος από τις ποικί­λες υλικές προετοιμασίες και πνευματική προετοιμα­σία. Είναι καλό οι μελλόνυμφοι να εξομολογηθούν, πριν το Μυστήριο, και να συνειδητοποιήσουν την ιερό­τητα και σπουδαιότητά του, για να νιώσουν την ιδιαί­τερη ευλογία του, καθώς αοράτως παρών είναι ο Ίδιος ο Χριστός. Ευλογεί τα δακτυλίδια, αρμόζει τα χέρια, στεφανώνει τους νεόνυμφους.


            Σχετικά με την Άδεια Γάμου, χρειάζεται να προ­σκομίσουν οι μελλόνυμφοι τα εξής δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Αγαμίας από την ενορία τους,        Αγ­γελία σε Εφημερίδα, Παράβολο Χαρτοσήμου των 15€, αριθμούς ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και να προσέλθουν με δύο μάρτυρες στο Γραφείο του Ναού, για να εκδο­θούν το Εγγυητικό και η Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων. Εάν έχει προηγηθεί Πολιτικός Γάμος, χρειάζεται η Ληξιαρχική Πράξη Πολιτικού Γάμου, ενώ δεν χρειάζεται αγγελία σε εφημερίδα.
Για την έκδοση της Άδειας Γάμου θα πρέπει, στη συνέχεια, να μεταβούν στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, Μη­τροπόλεως 11 στη Νεάπολη, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 14:00. Τηλ. 2310611129. Η Άδεια Γάμου δίδεται τιμητικά από τον ίδιο τον Μητροπολίτη σε ει­δική τελετή, για την ώρα και ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθείτε από εμάς.
            Ο στολισμός του Ναού πρέπει να είναι ιδιαίτερα διακριτικός και απλός, καθώς ο Ναός έχει την εκκλη­σιαστική ομορφιά, ιερότητα και διακόσμηση. Οι φω­τογράφοι οφείλουν να σέβονται την ιερότητα του μυ­στηρίου και οι μελλόνυμφοι είναι καλό να προσέρχο­νται χωρίς καθυστέρηση στην προκαθορισμένη ώρα.

             Για κάθε επιπλέον πληροφορία επικοινωνείστε μαζί μας στο: 2310650069, επισκεφτείτε το Γραφείο του Ιερού Ναού. και το ιστολόγιο της ενορίας: http://stin-enoria.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: