Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής.Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται,
έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται.

Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: